Primăria Şilindia județul Arad

HOTARAREA NR. 13 PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL PENTRU INVESTITIA ,, LUCRARI DE REABILITARE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA SILINDIA , JUDETUL ARAD