Primăria Şilindia județul Arad

HOTARAREA NR. 23 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL DE SEDINTA